ประกาศเทศบาลตำบลกระหาดเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือน มี.ค 2563 จำนวน 3 ราย รายชื่อผุู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3 ราย

1. นางประโยชน์ สุขสนิท เพื่อเด็กชายเนวิน แหลมวาที เลขที่ 31 บ้านกระหาด หมู่ที่ 2

2. นางสุภาพร สุขสนิท เพื่อเด็กหญิงณัฐชวัล สุขสนิท เลขที่ 80 บ้านกระทุ่ม หมุ่ที่ 6

3. นางสาวพรรณิดา ชิดชอบ เพื่อเด็กหญิงกานต์ธีรา แสนกล้า เลขที่ 84 บ้านอันซอง หมู่ที่ 4

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page