• นางสาวชญานันทน์ เสาทอง

  นางสาวชญานันทน์ เสาทอง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • นางสาวกัญญาวีร์ ดาศรี

   นางสาวกัญญาวีร์ ดาศรี

   นักวิชาการศึกษา
   • นางสาวพรรณนิดา ชิดชอบ

    นางสาวพรรณนิดา ชิดชอบ

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • นางสาวสุจีราพร ศิริทวี

  นางสาวสุจีราพร ศิริทวี

  ครู
  • นางสาววรารัตน์ หอมหวล

   นางสาววรารัตน์ หอมหวล

   ผู้ช่วยครู
 • นางสถิต พิรัมย์

  นางสถิต พิรัมย์

  ครู
  • นางสาวศรีฟ้า ศรีพรหม

   นางสาวศรีฟ้า ศรีพรหม

   ผู้ดูแลเด็ก

โรงเรียนเทศบาลกระหาด

 • นายอิทธิชัย สิงห์ธีร์

  นายอิทธิชัย สิงห์ธีร์

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • -ว่าง-

   -ว่าง-

   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • นางสมถวิล สมานมิตร

  นางสมถวิล สมานมิตร

  ครู
  • นางสาวณัฐกาญน์ ภูมิสูง

   นางสาวณัฐกาญน์ ภูมิสูง

   ครู
 • นางสาวชัชชญา เลิศสิทธิ์

  นางสาวชัชชญา เลิศสิทธิ์

  ครู
  • นางสาวแพรวพรรณ เครือเพ็ชร

   นางสาวแพรวพรรณ เครือเพ็ชร

   ครู
 • นางกัลยา ภักดี

  นางกัลยา ภักดี

  ครู
  • นางสาวอภัสรา สังเกตุกิจ

   นางสาวอภัสรา สังเกตุกิจ

   ครู

 • -ว่าง-

  -ว่าง-

  ครูผู้ช่วย
  • -ว่าง-

   -ว่าง-

   ครูผู้ช่วย
 • -ว่าง-

  -ว่าง-

  ครูผู้ช่วย
  • -ว่าง-

   -ว่าง-

   ครูผู้ช่วย
   • นายพินัน สุขสนิท

    นายพินัน สุขสนิท

    ภารโรง
 • -ว่าง-

  -ว่าง-

  ครูผู้ช่วย
  • -ว่าง-

   -ว่าง-

   ครูผู้ช่วย
   • -ว่าง-

    -ว่าง-

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
 • -ว่าง-

  -ว่าง-

  ครูผู้ช่วย
  • -ว่าง-

   -ว่าง-

   ครูผู้ช่วย

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต