ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่องการแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page