ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระหาด


ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 35.173.234.237
คุณเข้าชมลำดับที่ 326,079  หน้าแรก     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
     ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่องนโยบายการนำกิจกรรม ๕ ส มาใช้ในการทำงาน0000-00-00
     แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๓2562-06-25
     แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ปรับปรุง ครั้งที่ ๑2562-06-25
     ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่องนโยบยการกำกับดูแลองค์กรที่ดี2562-06-25
     ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง2562-06-25
     ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่องนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลกระหาด2562-06-25
     ข้อบังคับเทศบาลตำบลกระหาดว่าด้วย จรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลกระหาด2562-06-25
     ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง2562-06-25
     ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล2562-06-25
     โครงการกิจกรรม ๕ ส ปี ๒๕๖๒2562-06-25
     คำสั่งเทศบาลตำบลกระหาด เรื่องให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ2562-06-25
     ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่องประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ -๒๕๖๓)2562-06-25
     คำสั่งเทศบาลตำบลกระหาด เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓2562-06-25
     หนังสือประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล2562-06-25
     ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่องประกาศใชแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)2562-06-25
     คำสั่งเทศบาลตำบลกระหาด เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)2562-06-25
สิงหาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914  Fax : 044-558915
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.