ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระหาด


ออนไลน์ทั้งหมด 9 คน
หมายเลข IP 107.23.37.199
คุณเข้าชมลำดับที่ 307,482  หน้าแรก     ITA 
ITA
ITA  
     ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 25620000-00-00
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน0000-00-00
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน2562-06-27
     บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน0000-00-00
     รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25620000-00-00
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ0000-00-00
     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร0000-00-00
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระหาด0000-00-00
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกระหาด0000-00-00
     คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระหาด0000-00-00
     คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ2562-06-26
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2562-06-25
     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25612562-06-25
     แผนพัฒนาท้องถิ่น2562-06-24
     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ2562-06-24
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562-06-24
     แผนการดำเนินงานประจำปี2562-06-24
     รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑2562-06-24
     คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐2562-06-24
     รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑2562-06-24
     ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส2560-03-16
     แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน2559-02-05
     กิจกรรมการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลกระหาด2559-02-05
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและคณะกรรมการติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ2559-02-04
     ประกาศใช้แผนป้องกันและปรามปรามการทุจริตตำบลกระหาด2559-02-04
     แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตตำบลกระหาด2559-02-04
     ประกาศใช้คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลกระหาด2559-02-04
     คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2559-02-04
     ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลกระหาด2559-02-04
     คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน2559-02-04
     คำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือจริยธรรมและคณะกรรมการติดตามประมวลผลคู่มือจริยธรรม2559-02-04
     แผนผังขั้นตอน 32559-02-04
     แผนผังขั้นตอน 22559-02-04
     แผนผังขั้นตอน 12559-02-04
     คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลกระหาด2559-02-04
     บัตรคิว2559-02-04
     คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลกระหาด2559-02-04
กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914  Fax : 044-558915
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.