ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระหาด


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 107.23.37.199
คุณเข้าชมลำดับที่ 307,531  หน้าแรก     การบริการพิ้นฐาน 

การบริการพิ้นฐาน
การบริการพิ้นฐาน  

 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

            เทศบาลตำบลกระหาดมีเส้นทางการคมนาคมทางบกเป็นสำคัญ  ซึ่งมีถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม  จำนวน  1  สาย  คือ  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  2378   โดยแยกจากถนนสายหลักที่ใช้คมนาคมระหว่างจังหวัด  คือ ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  214  นอกจากนั้นก็มีเส้นทางผ่านเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน   อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงที่สะดวก  สบาย  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้          

1.  ถนนลาดยาง     มีจำนวน   3  สาย  ดังนี้

            1)  ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  2378  จอมพระ-สตึก

     (จากบ้านกันโจรง บ้านอันซอง)  ระยะทางประมาณ  3.00   กิโลเมตร

2)  ถนนลาดยางทางหลวงชนบท  หมายเลข  3009 

               (จากบ้านกระหาด บ้านอันโนง) ระยะทางประมาณ  3.500  กิโลเมตร

3)  ถนนลาดยางทางหลวงชนบท  หมายเลข  3003 

               (จากบ้านเวียย บ้านกระหาด)  ระยะทางประมาณ  5.500  กิโลเมตร

2.  ถนนคอนกรีต  มีจำนวน    30     สาย   แยกรายหมู่บ้าน  ดังนี้

            1)  หมู่ที่  1  บ้านกันโจรง     จำนวน               4          สาย

            2)  หมู่ที่  2  บ้านกระหาด    จำนวน               3          สาย

            3)  หมู่ที่  3  บ้านอันโนง      จำนวน               4          สาย

            4)  หมู่ที่  4  บ้านอันซอง     จำนวน               4          สาย

            5)  หมู่ที่  5  บ้านเวียย        จำนวน               3          สาย

            6)  หมู่ที่  6  บ้านกระทุ่ม     จำนวน               3          สาย

            7)  หมู่ที่  7  บ้านหนองยาว  จำนวน               3          สาย

            8)  หมู่ที่  8  บ้านโคกจ๊ะ      จำนวน               3          สาย

            9)  หมู่ที่  9  บ้านรันเดงเบง  จำนวน               5          สาย

3.  ถนนหินคลุก/ลูกรัง    มีจำนวน      21      สาย  แยกรายหมู่บ้าน   ดังนี้

            1)  หมู่ที่  1  บ้านกันโจรง     จำนวน               2          สาย

            2)  หมู่ที่  2  บ้านกระหาด    จำนวน               3          สาย

            3)  หมู่ที่  3  บ้านอันโนง      จำนวน               2          สาย

            4)  หมู่ที่  4  บ้านอันซอง     จำนวน               4          สาย

            5)  หมู่ที่  5  บ้านเวียย        จำนวน               2          สาย

            6)  หมู่ที่  6  บ้านกระทุ่ม     จำนวน               2          สาย

            7)  หมู่ที่  7  บ้านหนองยาว  จำนวน               1          สาย

            8)  หมู่ที่  8  บ้านโคกจ๊ะ      จำนวน               2          สาย

            9)  หมู่ที่  9  บ้านรันเดงเบง  จำนวน               3          สาย

4.  ถนนดิน    มีจำนวน    5     สาย  แยกรายหมู่บ้าน  ดังนี้

1)  หมู่ที่  1  บ้านกันโจรง    จำนวน               1          สาย

            2)  หมู่ที่  7  บ้านหนองยาว  จำนวน               2          สาย

            3)  หมู่ที่  8  บ้านโคกจ๊ะ      จำนวน               2          สาย       

 การโทรคมนาคม

            - โทรศัพท์สาธารณะ           จำนวน         9    แห่ง

            -  โทรศัพท์ส่วนบุคคล         จำนวน      600    ราย

            -  อินเตอร์เน็ตตำบล            จำนวน         1    แห่ง

            -  หอกระจายข่าว   จำนวน         9    แห่ง

การไฟฟ้า

            จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้              883      ครัวเรือน

            -  จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ                120      จุด

แหล่งน้ำ

-  หนองน้ำและสระน้ำภายในตำบลกระหาด   มีจำนวน   14   แห่ง

-  บ่อน้ำตื้น           จำนวน    3    จุด   (ตั้งอยู่ที่บ้านอันโนง  หมู่ที่  3)

-  บ่อบาดาล          จำนวน    5    จุด

-  ระบบประปาหมู่บ้าน        จำนวน    7    แห่ง  แยกได้ดังนี้

                             -  หมู่ที่  1  บ้านกันโจรง     1   แห่ง

                             -  หมู่ที่  2  บ้านกระหาด  +  หมู่ที่  8  บ้านโคกจ๊ะ   1   แห่ง

                             -  หมู่ที่  3  บ้านอันโนง       1   แห่ง

                             -  หมู่ที่  4  บ้านอันซอง       1  แห่ง

                             -  หมู่ที่  5  บ้านเวียย + หมู่ที่  9  บ้านรันเดงเบง    1    แห่ง

                             -  หมู่ที่  6  บ้านกระทุ่ม       1   แห่ง

                             -  หมู่ที่  7  บ้านหนองยาว    1   แห่ง

การขนส่ง

            การเดินทางในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกระหาด    ใช้รถยนต์   รถจักรยานยนต์    กรณีเดินทางระหว่างจังหวัดใช้วิธีการโดยสารโดยรถโดยสารประจำทาง เช่น  รถตู้สายจอมพระ เมืองลีง , รถโดยสายปรับอากาศสายร้อยเอ็ด สุรินทร์ ,สายสตึก ชุมพลบุรี สุรินทร์ และรถโดยสารหกล้อหรือรถสองแถว  ระหว่างหมู่บ้าน

 

กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914  Fax : 044-558915
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.