ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระหาด


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.87.61.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 272,509  หน้าแรก     การสาธารณสุข 

การสาธารณสุข
การสาธารณสุข  

 

การสาธารณสุข

                        ในเขตเทศบาลตำบลกระหาด  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล   จำนวน  1  แห่ง  สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่บ้านกระหาด  หมู่ที่  2  ตำบลกระหาด  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาล   จำนวน   2    ราย   ดังนี้

                        1.  นายไมตรี        อรุณเพลิด            ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระหาด

                        2.  นางสาวช่อวิรัญญา  พยัคษา         ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน          

ตารางแสดงโรคเรื้อรังในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกระหาด   ปี  2555   10 อันดับ

ลำดับที่

ชื่อโรค

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง

หัวใจ

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

จิตเวช

ไทยรอยด์

เกาท์

ลมชัก

วัณโรค

เอดส์

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระหาด,งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลกระหาด 

ตารางแสดงประเภทผู้พิการในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกระหาด

ลำดับที่

ความพิการ

จำนวน(ราย)

1

2

3

4

5

6

พิการเคลื่อนไหว

พิการได้ยินหรือสื่อความหมาย

พิการทางจิตหรือพฤติกรรม

พิการสติปัญญาและการเรียนรู้

พิการการมองเห็น

ผู้พิการที่พิการซ้ำซ้อน

52

14

4

11

47

7

รวม

135

 ตารางแสดงสาเหตุการตาย  5  อันดับแรกในเขตเทศบาลตำบลกระหาด

ลำดับที่

ชื่อโรค

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

โรคชรา

เนื้องอก(รวมมะเร็ง)

หัวใจและหลอดเลือด

อุบัติเหตุ

วัณโรค

เบาหวาน

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

นอนตาย

ระบบทางเดินหายใจ

ฆ่าตัวตาย

ไวรัสลงตับ

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระหาด,งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลกระหาด 

พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914  Fax : 044-558915
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.