ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระหาด


ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.87.61.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 272,504



  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

 สภาพทางสังคม

          การศึกษา

          ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระหาด  มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  จำนวนทั้งสิ้น  3  แห่ง  ประกอบด้วย

          ระดับประถมศึกษา   จำนวน  2   แห่ง   แยกเป็น

                   -   โรงเรียนบ้านอันโนง   ตั้งอยู่  หมู่ที่  3  บ้านอันโนง

                   -   โรงเรียนบ้านเวียย        ตั้งอยู่  หมู่ที่  9  บ้านรันเดงเบง

          โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   จำนวน  1  แห่ง  ดังนี้

                   -  โรงเรียนบ้านกันโจรง   ตั้งอยู่  หมู่ที่  1  บ้านกันโจรง

 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนประจำโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลกระหาด

 -          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกระหาด  จำนวนทั้งสิ้น  2 แห่ง โรงเรียนอนุบาล  จำนวน 1  แห่งประกอบด้วย

ตารางแสดงจำนวนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 -  ระดับการศึกษาของประชากร 

ตารางแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา

 

-   ระดับการศึกษาของคนในตำบล  (สูงสุด  3  ลำดับแรก)

                   ลำดับที่  1  ระดับประถมศึกษา

                   ลำดับที่  2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                   ลำดับที่  3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ  ที่มา :  ข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2555  (ตามจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง)

พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914  Fax : 044-558915
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.