ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระหาด


ออนไลน์ทั้งหมด 12 คน
หมายเลข IP 107.23.37.199
คุณเข้าชมลำดับที่ 307,512  หน้าแรก     การปกครองและประชากร 

การปกครองและประชากร
การปกครองและประชากร  

 การปกครองและประชากร (อาณาเขตการปกครอง โครงสร้างประชากร)  การปกครอง

-  การปกครองในเขตตำบลกระหาด  แบ่งการปกครองออกเป็น  2  เขต  9  หมู่บ้าน  ดังนี้

เขตที่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

 

 

1

2

บ้านกระหาด

3

บ้านอันโนง

7

บ้านหนองยาว

8

บ้านโคกจ๊ะ

 

 

2

1

บ้านกันโจรง

4

บ้านอันซอง

5

บ้านเวียย

6

บ้านกระทุ่ม

9

บ้านรันเดงเบง

     ประชากรและโครงสร้างประชากร

                    เทศบาลตำบลกระหาด  มีจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์  สิ้นสุด    เดือน เมษายน  2555  มีจำนวนทั้งสิ้น  3,814  คน  แยกเป็นชายจำนวน  1,958  คน เป็นหญิงจำนวน 1,8856  คน                       มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  883  ครัวเรือน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  146  คน/ตารางกิโลเมตร 

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและประชากรแยกชาย - หญิงของตำบลกระหาด

หมู่บ้าน

จำนวน

จำนวนประชากร(คน)

เนื้อที่

ครัวเรือน

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

(ตร.กม.)

หมู่ที่  1  บ้านกันโจรง

124

230

210

440

3.54

หมู่ที่  2  บ้านกระหาด

153

322

298

620

3.34

หมู่ที่  3  บ้านอันโนง

144

364

342

706

3.25

หมู่ที่  4  บ้านอันซอง

83

170

157

327

3.46

หมู่ที่  5  บ้านเวียย

62

111

122

233

2.27

หมู่ที่  6  บ้านกระทุ่ม

72

172

164

336

2.81

หมู่ที่  7  บ้านหนองยาว

56

158

128

286

1.41

หมู่ที่  8  บ้านโคกจ๊ะ

98

219

218

437

3.97

หมู่ที่  9  บ้านรันเดงเบง

91

212

217

429

1.95

รวม

883

1,958

1,856

กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914  Fax : 044-558915
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.