ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระหาด


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.87.61.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 272,515  หน้าแรก     ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ 

ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ
ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ  

 ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ

    ทำเลที่ตั้ง

          เทศบาลตำบลกระหาด  ตั้งอยู่ที่เลขที่  1 หมู่ที่ 4 บ้านอันซอง  ตำบลกระหาด  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอจอมพระและอยู่ห่างจากอำเภอจอมพระ ประมาณ  9  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดสุรินทร์   ประมาณ  34  กิโลเมตร  โดยมีถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2378  แยกออกจากถนนทางหลวง หมายเลข  214   ไปทางทิศตะวันตก   โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระ

                   ทิศใต้              ติดต่อกับ         ตำบลเพี้ยรามและตำบลตั้งใจอำเภอเมือง

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลเป็นสุขอำเภอจอมพระ

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลเมืองลีงอำเภอจอมพระ

   ขนาดพื้นที่

          เทศบาลตำบลกระหาดมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  26.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,248.00  ไร่  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการเกษตร

   ลักษณะภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศของตำบลกระหาดมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบถึงเกือบราบ  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา     ใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีบางพื้นที่เป็นดินเหนียวปนทราย  ดินจึงอุ้มน้ำได้น้อย

   ลักษณะภูมิอากาศ

          ตำบลกระหาดมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อยชื้น  มีฝนตกชุกในฤดูฝน  ฤดูร้อนอากาศร้อนจัดและมีลมพัดผ่านค่อนข้างแรงในฤดูหนาว  ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะภูมิอากาศได้  3  ฤดู  คือ

                   ฤดูร้อน           เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม

                   ฤดูฝน             เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม

                   ฤดูหนาว          เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์

   ทรัพยากรธรรมชาติ

                    ตำบลกระหาดมีพื้นที่ป่าชุมชนหนองเสม็ด  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองยาว  หมู่ที่ 7  ตำบลกระหาด  อำเภอ

จอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  มีเนื้อที่ประมาณ 700  ไร่  

   สิ่งแวดล้อม  

          -  ในเขตเทศบาลตำบลกระหาดยังไม่มีการกำจัดขยะที่เป็นระบบและไม่มีพื้นที่สำหรับกำจัดขยะ  ประชาชนใช้วิธีการกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบและเผาทำลาย   และมีบางส่วนนำกลับมาใช้ใหม่

          -  ปริมาณน้ำเสียที่ราษฎรทิ้งจากบ้านเรือนไม่สามารถวัดปริมาณได้แน่นอน และไม่มีระบบการกำจัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบ

พฤษภาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914  Fax : 044-558915
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.