ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระหาด


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.173.234.237
คุณเข้าชมลำดับที่ 326,091  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ประวัติและความเป็นมา 

               เดิมตำบลกระหาดได้มีต้นกระหาดที่ใหญ่มากเกิดที่กลางหมู่บ้านกระหาด  จึงได้เรียกชื่อบ้านกระหาด

ตามชื่อต้นไม้มาจนถึงปัจจุบัน  โดยตำบลกระหาดมีการปกครองเป็นจำนวนหลายร้อยปีมาแล้ว  ตำบลกระหาดได้แยกตัวออกมาจากตำบลจอมพระมาเป็นตำบลกระหาด  ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครอง  20  หมู่บ้าน  และเมื่อปี              พ.ศ.2522  ตำบลชุมแสงได้แยกตัวออกจากตำบลกระหาด  และอีกไม่นานตำบลเป็นสุขก็แยกตัวออกจากตำบลกระหาดอีก  ดังนั้น  ตำบลกระหาดในปัจจุบันจึงมีหมู่บ้านในการปกครองจำนวน  9  หมู่บ้าน  ซึ่งตั้งแต่เป็นตำบลกระหาดมีกำนันเป็นผู้นำตำบล  โดยมีรายชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังต่อไปนี้

               1. นายเพ็ชร               อนันตวิเชียร

              2.  นายบุริน               กุลัสนาม

              3.  นายวัน                 สมานรักษ์

              4.  นายวาร                แสนกล้า

              5.  นายเขียว              สายกระสุน

              6.  นายธรรมรักษ์         สายกระสุน

              7.  นายเทพ               แสนกล้า

              8.  นายรำพึง              สมราศรี

              9.  นายเสงี่ยม             แสนกล้า

                    ปัจจุบันตำบลกระหาดมีหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครองจำนวน  9  หมู่บ้าน   แต่เดิมจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือสภาตำบลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจนมาถึงวันที่  22  กุมภาพันธ์ 2540  และได้ยกฐานะจากสภาตำบล มาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกระหาด   เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 และได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลกระหาด  เมื่อวันที่  29 กันยายน 2552  มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตำบลและหมู่บ้าน              ในเขตเทศบาลตำบลกระหาด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน  โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน่วยงานราชการต่าง ๆ และประชาชนในตำบลเป็นอย่างดียิ่ง  ในปัจจุบันมีฝ่ายปกครองกำนันและผู้ใหญ่บ้าน  ดังนี้ 

 

สิงหาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914  Fax : 044-558915
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.