ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระหาด


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.173.234.237
คุณเข้าชมลำดับที่ 326,109    หน้าแรก 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลกระหาด 
       ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลกระหาด
รายงานผลการปฏิบัติราชการข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
       ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติราชการข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลกระหาด 
       ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลกระหาด
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านพรมเทพเหนือ หมู่ที่ 19 -...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้า...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านชายทุ่ง หมู่ที่ 7 ไปบ้าน...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อหินคลุก...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางโครงการจัดซื้อหินคลุก...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ผูชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั...     จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง
รายงานงบทดลอง และงบรับ-จ่าย ประจำปี 2562เดือนกรกฎาคม2562...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องผลิตเชื้อจิลินทรีย์
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ฯ ศพด.บ้านกันโจรง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุดเรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ วัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ผูชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้อง
   ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. บ้านละลม หมู่ที่3 โ่ดยวิธี e-bidding
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ผูชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะุ
   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม เรื่องปประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนัง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตำบลกระหาด ...
พิธีรับมอบข้าวเปลือกพระราชทานและโครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตำบลกระหาดวันที่19-21 มิถุนายน 2562 ...
 โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ...
 โครงการสวนหย่อมเฉลิมพระกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ...
 
ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

 

ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

กรกฎาคม 2562
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914  Fax : 044-558915
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.