ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระหาด


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.85.10.62
คุณเข้าชมลำดับที่ 293,194    หน้าแรก 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายงานผลการปฏิบัติราชการข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
       ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติราชการข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลกระหาด 
       ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลกระหาด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้ที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) 
       ประกาศเทศบาลตำบลกระหาด เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้ที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑)
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์ โครงการออให้บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายนอก...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันโ...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้า...     จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านเซ็ม หมู่ที่...     จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน...     จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำ...     จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25...     จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช็คระยะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง3638สุรินทร์
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ฯ ศพด.บ้านกันโจรง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ฯ ศพด.วัดประทุมทอง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา รายการวัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด.วัดประทุมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562
ข่าวย้อนหลัง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะ
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านเซ็ม หมู่ที่ 11 (จากที่นานายช
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านเซ็ม หมู่ที่ 11 (จากที่นานายชุติพงศ์ วงศ์
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประาสัมพันธ์เผยแพร่การทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสังแก หมู่ที่ 10 (จากหนองน้ำถึงบ้านนายบุญ
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสังแก หมู่ที่ 10 (จากหนองน้ำถึงบ้านนายบุญมา
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกันโจรง หมู่ที่ 1 และเทศบาลกระหาด ร่วมทำเชื้อไตรโคเดอม่าสำหรับใช้ในแปลงข้าวพันธ์ มะล ...
 โครงการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้ในนาข้าว ตำบลกระหาด งบประมาณ 1,000,000 บาท ช่าง พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 ...
 คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทต.กระหาดร่วมตรวจเยี่ยมการจัดทำโครงการฯ ...
เทศบาลตำบลกระหาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ ตำบลกระหาดออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ...
 
ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

 

ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานทศบาลตำบลกระหาด
1 หมู่ 4 ถนนจอมพระ-สตึก อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
Tel : 044-558914  Fax : 044-558915
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.